บทความใหม่
บทความใหม่
Leadership
Productivity
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้า
ไทย
English
한국어
Français
Deutsch
日本語
ไทย
Português
español
Bahasa
italiano
สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติสิทธิบัตร “พินบอร์ดดิจิทัล (Digital Pinboard)” ของ Taskworld
Leadership

สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติสิทธิบัตร “พินบอร์ดดิจิทัล (Digital Pinboard)” ของ Taskworld

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตร Taskworld ได้เฉลิมฉลองชัยชนะอันสำคัญนี้ในเส้นทางสู่ การช่วยเหลือทีมงานทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดมากขึ้น

Want to experience Zen-like teamwork?

Loading...